MARRIAGE

ಸ್ವಂತ ಮಗಳನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾದ ದುಷ್ಟ ತಂದೆ ಫ-ಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ

TODAY NEWS / ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿಗಳು

ಸ್ವಂತ ಮಗಳನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾದ ದು-ಷ್ಟ ತಂದೆ ಫ-ಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ…

ನಿಮ್ಮ ಸೇಂಹಿತರಿಗೆ ಹಾಗು ವಾಟ್ಸಪ್ಪ್ / ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗಳಿಗೆ ಶೇರ ಮಾಡಿ...