5 ಎಕರೆ ಒಳಗೆ ಜಮೀನು ಇರುವ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 3000 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಯೋಜನೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

TODAY NEWS / ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿಗಳು
ನಿಮ್ಮ ಸೇಂಹಿತರಿಗೆ ಹಾಗು ವಾಟ್ಸಪ್ಪ್ / ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗಳಿಗೆ ಶೇರ ಮಾಡಿ...